web header

Fotö Öråd, Samhällsföreningens styrelse

Ordförande: Magnus Jonasson
Vice ordförande: Johan Sellgren
Kassör: Sonja Josefsson
Övriga ledamöter: Bert Corneliusson, Bengt Engström, Holger Josefsson, Sigbritt Oscarsson, Christina Ivarsson, Bosse Johansson och Claes Hinder.

I styrelsen ingår även representanter för öns föreningar
Fotö GIF: Elisabeth Andersson, suppl Raymond Englund
Fotö skolråd: Emelie Jörnestrand
Sion: Amanda Johansson, suppl Monica Malmborg
Hamnföreningen: Johannes Holm, suppl Bengt Olofsson

Örådets arbete är organiserat i kommittéer, vilka är:

Kommitté

Ex på områden/ansvar etc

Trafik

Parkering, framkomlighet och vägunderhåll, skyltar, belysning m.m.

Miljö

Renhållning och ”prydlighet” i allmänna områden, planering/genomförande städdag, skötsel planteringar och anläggningar som Rutan, Parken, lekplatsen och Kilen

Fritid & Turism

Badplatser, badstegar, bastu, vandringsleder m.m.

Fester och sammankomster

Årsmötet, årets Fotöbo, andra möjliga festaktiviteter.

 

Örådets medlemmar deltar i kommittéarbetet enligt följande:
Trafik:Johannes Holm (sammankallande), Bert Corneliusson, Elisabeth Andersson,
Miljö: Sigbritt Oscarsson (sammankallande), Amanda Holm, Bengt Engström
Fritid & Turism: Christina Ivarsson (sammankallande), Bosse Johansson
Fester & Sammankomster: Sonja Josefsson (sammankallande), Emelie Jörnestrand

 

Årsavgiften är 100 kr/person och inbetalas till Plusgiro 730359-7 (Fotö Samhällsförening). Styrelsen arbetar helt ideellt och tar ej ut något arvode.

Kontakta gärna oss i styrelsen med förslag, idéer och synpunkter på verksamheten och på den nya hemsidan. Mailadresser och telefonnummer till oss hittar du på kontaktsidan.

Länk till Fotö Samhällsförenings stadgar.

 

Dokumentarkiv

  • Årsberättelse
  • Årsmötesprotokoll
  • Protokoll Fotö Öråd
  • Kallelser
  • Övriga dokument
2012            
2011            
             
             
             
             
             
             
             

 

Tillämpning av GDPR inom Fotö Samhällsförening

I Fotö Samhällsförening (Föreningen) är kassören personuppgiftsansvarig och kontaktinformation finns på Föreningens hemsida

De personuppgifter som Föreningen hanterar är: Namn, adress,
 e-postadress (Personuppgifter)

Skälet för inhämtande och lagring av Personuppgifter är att Föreningen måste veta vilka att de som är medlemmar uppfyller de krav som anges i Föreningens stadgar, samt för att kunna ha direktkontakt med enskilda medlemmar, eller grupp av medlemmar, i olika föreningsangelägenheter.

Ingen utomstående kommer att tillåtas ta del av lagrade Personuppgifter. Därmed kommer inte heller några Personuppgifter att överföras till land utanför EU/EES

Enskild medlem i Föreningen har rätt att när som helst få tillgång till egna lagrade Personuppgifter. E-post begäran till: fotoorad@gmail.com

Felaktiga Personuppgifter kommer att rättas så snart Föreningen får kännedom om detta. E-post till: fotoorad@gmail.com

Personuppgifter kvarstår så länge som medlemskapet i Föreningen består, men raderas vid utträde ur Föreningen

Klagomål över hanteringen av Personuppgifter skall lämnas till Datainspektionen.

Samtycke till Föreningens hantering av Personuppgift enligt ovanstående anses lämnat i och med betalning av årsavgift

________________________________________________________________

Regelverk för parkering i Kilen

Området väster om områdets mittavdelare är märkta, numrerade platser avsedda för långtidsuthyrning där typ av uppställningsobjekt, hyresnivå, hyrestid mm regleras i avtal med samhällsföreningen.
Området öster om områdets mittavdelare bort till Stora vägen är avgiftsfri och avsedd för korttids- och tillfällig parkering (max 48 timmar) av personbilar. Husvagnar, husbilar, båtvagnar, släpkärror och avställda fordon får inte stå inom detta område.